Равен старт за децата с бъбречни ...

Мисия на неправителствената организация

Нашата мисия е постигането на високо качество на живот на децата с бъбречни заболявания.  
 
Визия: Щастливи деца, които се обучават, имат шанс за реализация, получават модерна медицинска подкрепа, имат приятели, мечти, спортуват. Деца, които скоро ще бъдат способни и активни възрастни.

Цели на организацията

Да бъде намалена социалната изолация и да се подобри качеството на живот на деца с бъбречни заболявания и техните семейства.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info