Равен старт за децата с бъбречни ...

Информационна кампания за родители на деца с бъбречни заболявания

Информационна дипляна „Социална подкрепа за децата с бъбречни заболявания"

 
Дипляната съдържа информация за прилаганите от държавата мерки за социална подкрепа, от които могат да се възползват семействата на децата с бъбречни заболявания.

pdf формат на дипляната както и подробна информация за програмите за социално подпомагане и начина за кандидастване можете да свалите от следния адрес: www.facebook.com/RDBZ.ORG


 

Информационна дипляна „Достъпно образование за децата с тежки бъбречни заболявания".
Дипляната съдържа информация за възможните форми за обучение на децата с тежки бъбречни заболявания.

Дипляната в pdf формат както и подробна информация за възможностите за обучение на деца с тежки увреждания можете да свалите от следния адрес: www.facebook.com/RDBZ.ORG

 


Кампанията се провежда от група родители на деца с бъбречни заболявания и е подкрепена от инициативата "Овластяване на безвластите" на Институт "Отворено общество" – София и с подкрепата на Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info